Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan

Feb 10, 2018

Den største gave du kan give dine børn er selvindsigt. Samtale med sundhedsplejerske Sanne Birkebæk om hvordan vi må tage ejerskab for de følelser vores børn udløser i os, så vi kan møde dem og styrke deres selvfølelse og vores gensidige relation


Jan 27, 2018

Om den læring, vi kan få fra hinanden, om Enneagrammet i familien, sårbarhed, selvindsigt, evnen til at leve i nuet i tillid og hvordan vi skaber de stærke nære relationer.


Jan 16, 2018

Jeg har lige lavet en fejl og derfor denne episode om at fejle. Hvordan møder du dig selv og andre? Hvordan kan vi lære at bringe mere kærlighed og medfølelse ind i livet, så frygten for at fejle ikke skal hæmme vores liv og lys


Jan 1, 2018

This conversation is in English. See below for the english description.

Samtale med den amerikanske bestseller forfatter og intuitive rådgiver, Penney Pierce. Lær hvordan du kan transformere dit liv ved at hæve din energifrekvens, så du kan tiltrække det liv, du ønsker dig. Om den nye tid vi står i startskuddet...


Dec 16, 2017

En personlig jule-podcast om julens forviklinger, og bristede drømme. Om at forblive autentisk og i integritet - også i julen og om, hvad kærlighed kan lære os.