Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Nov 13, 2020

Den podcast du skal til at høre nu er den første af tre podcasts som jeg har optaget sammen med journalist og forfatter Nana Askov, hvor vi nørder med at se på helterejsen gennem Enneagramtyperne. Det er en samtale om, hvordan livet er en helterejse fyldt med kald, som vi lytter til eller overhører, sirener der leder os på afveje, drager, der holder os nede og hæmmer vores lys og skatte som vi knapt kan forestille os. Det er en lille podcast serie om hvordan vores rejse i vores personlighedstype er en helterejse i sig selv. Hver enneagramtype har sin egen særlige super-kraft, sine særlige benspænd, drager, sirener og hjælpere. Og rejsen fra at leve fikseret i typen til at leve i frihed og fuld livsudfoldelse er i sandhed en helterejse. Podcast serien er inddelt i 3, således at du først før kropstypernes (8,9,1) helterejse, måneden efter får du hjertetypernes (2,3,4) helterejse og til sidst hovedtypernes (5,6,7). Vi er – som du vil høre - helt høje over at bringe disse to fantastiske traditioner sammen og glæder os til at dele dem med dig. Rigtig god fornøjelse.

https://kisserpaludan.dk/
https://nordcommunications.dk/