Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Jan 15, 2021

Samtale med stemme- og performancerådgiver Merete Nørgaard om stemmens psykologi. Vi taler om stemmen som bindeled og transportbånd mellem det indre og det ydre. Vi taler om stemmens iboende kraft og evne til at udtrykke, hvem du er, og om, hvordan stemmen kan være undertrykt, tilbageholdt. Merete analyserer også min stemme og giver gode råd til at træde ind i din stemmens autenticitet og kraft. 

https://kisserpaludan.dk
https://www.livingvoice.dk/