Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Oct 21, 2022

Vi indeholder mange forskellige indre dele, som kan være fulde af nyttige kompetencer og guide os fint igennem livet, men vi indeholder også dele, som sidder fast i gamle traumer eller andre og som blander sig i vores voksne liv, på måder som skaber frustration eller lidelse for os selv. Alle vores dele har gode intentioner og forsøger at passe på os, men hvis jeg går rundt med en indre, der del, er 5 år og sidder fast der, så kan den blive ødelæggende for livet. Derfor er det så healende at møde vores dele med tonsvis af kærlighed – så slipper de stille os roligt og healing opstår af sig selv.
I denne episode hører du om min nye store passion, IFS (Internal Family System) med IFS trænet psykoterapeut Anna Vincentz. Det er en psykologisk og spirituel vej til healing, hvor vi ser, mærker og forstår, at kilden til al healing, allerede bor is os. Af den vigtigste relation, vi har og ofte skal genskabe, er relationen til vores Selv – Selvet med det store S, der er forbundet med det guddommelige og allerede er helt, vist, i balance og fred, - allerede elsket.

https://kisserpaludan.dk/soultalk-circle-klub/
https://annavincentz.dk/