Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan

Apr 21, 2023

Dette er en podcast om at finde tillid til at livet folder sig ud, som det gør, og at du hele tiden er holdt og støttet af Kærlighed på din vej.
Overgivelse har været den største læring i mit liv. Da jeg var ung, og mit Ego udtænkte sin snedige plan, handlede det om at forsøge at gøre mig stærk, i kontrol med...


Apr 7, 2023

Dette er en samtale over to episoder om, hvordan vi skaber et liv med plads til sjælen. Noget forunderligt magisk sker i vores samtaler. De folder sig ud ganske af sig selv og bliver både poetiske, filosofiske og konkrete. Hør, hvordan du også kan skabe et liv, hvor der er plads til at være den, du er - hvor der...