Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Dec 2, 2017

Samtale om at møde os selv med nærvær og accept, om at opløse blokeringer for at leve i overensstemmelse med sjælen. Om spirituel psykologi.