Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Feb 24, 2018

Samtale me coach og Enneagramekspert, Henriette Claydon om, hvordan vi kan udvikle os gennem vores mørke og lyse skygger. En vej til at møde os selv og andre med større kærlighed.