Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Aug 5, 2018

Samtale med karrierevejleder og coach Nanna Agerlin om, hvordan vi lytter til og udlever vores livs formål. Om hvordan vi bliver ulykkelige når vi ikke føler, at vi går på den rigtige vej. Om betydningen af at kende og bruge dine talenter og om hvor vigtigt det er, at tillade dig, virkeligt at lade dit lys skinne.