Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


May 10, 2019

I dagens Soultalk podcast taler Kisser Paludan med sin datter Emilia, som ærligt og modigt deler sin indre rejse mod større nærvær, accept og egenkærlighed.

https://kisserpaludan.dk/