Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Jun 26, 2020

Hvordan kan astrologien fortælle dig om dit livsformål? Dette og meget mere får vi lidt mere svar på i denne episode med spirituel astrolog og psykoterapeut Jona Ólavsdóttir. God fornøjelse.

https://kisserpaludan.dk