Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Aug 21, 2020

Siden jeg var ganske ung, har jeg været optaget af, hvad gode relationer er. For mig handler det om nærvær, ærlighed, nysgerrighed, tillid, kærlighed. For 20 år siden tog jeg initiativ til min første netværksgruppe. Ideen var at skabe et dybt, nærværende og kærligt netværk af ligesindede. I løbet af de seneste 20 år har jeg skabt nye netværk og lært en masse om, hvordan sådanne gruppe bedst fungerer. Jeg er flere gange blevet bedt om at videregive nogle erfaringer. Dem får du så her.