Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Oct 30, 2020

Samtale med den clairvoyante healer Steen Kofoed. Hør også om, hvordan vi er nødt til at være villige til at være helt menneskelige og møde alle vores mønstre, skygger og følelser for at kunne leve som de spirituelle væsener, vi er. God fornøjelse. 

https://kisserpaludan.dk
https://steenkofoed.dk