Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Jul 22, 2017

Interview med Enneagramekspert Flemming Christensen.

Om de mønstre vi skal være opmærksomme på om vi falder ind i som forældre.