Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Jan 1, 2021

Må året 2021 være en invitation til at lytte til og følge dine indre, hellige ja'er. Hvad kalder din sjæl på? Hør om året, der er gået for Soultalk og for mig personligt. Lyt til min meditation og til Robert Holdens kærlighedsmanifest. God nytår.

https://kisserpaludan.dk