Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Feb 26, 2021

Samtale med Pernille Ålund om bønnens kraft og det, som er vigtigt i livet. Vi taler om, hvordan man kan skaber mirakler ved at etablere kontakt med det guddommelige, så livet bliver magisk, legende og eventyrligt spændende. Vi taler om taknemmelighed og om at møde livet med et nysgerrigt og åbent sind, og om hvordan bønnen også kan være et udtryk for egenkærlighed, fordi vi gennem den forbinder os med vores essens.


https://kisserpaludan.dk/soultalk-circle-klub/
https://pernilleaalund.com/