Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Aug 6, 2021

Vidste du, at vejen til en følelse af indre styrke, robusthed og nære meningsfulde relationer går gennem vores sårbarhed? I denne samtale med journalist Ulla Hinge Thomsen, som har skrevet bogen Sårbar, taler vi om sårbarhedens væsen og om, hvordan vi kan bruge vejen igennem følelserne og det, der er sårbart for os, som en vej til mere ro, glæde og styrke.

https://kisserpaludan.dk/soultalk-circle-klub/
https://www.ullahingethomsen.dk/