Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Apr 7, 2023

Dette er en samtale over to episoder om, hvordan vi skaber et liv med plads til sjælen. Noget forunderligt magisk sker i vores samtaler. De folder sig ud ganske af sig selv og bliver både poetiske, filosofiske og konkrete. Hør, hvordan du også kan skabe et liv, hvor der er plads til at være den, du er - hvor der er plads til din sjæl. God fornøjelse.

https://kisserpaludan.dk/soultalk-circle-klub/
http://www.majbritteulrikkeholm.com/