Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Feb 10, 2018

Den største gave du kan give dine børn er selvindsigt. Samtale med sundhedsplejerske Sanne Birkebæk om hvordan vi må tage ejerskab for de følelser vores børn udløser i os, så vi kan møde dem og styrke deres selvfølelse og vores gensidige relation