Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Jan 3, 2020

Koden til at skabe magi i dit liv er at forbinde dig med den superkraft, der ligger i kærlighed og skabe dit liv derfra. 

1. Kom hjem og elsk dig selv 
2. Vær ærlig over for dig selv
3. Tilgiv dig selv  
4. Efterlev dine værdier
5. Vær guided af kærlighed, og opgiv din egen vilje
6. Tag imod
7. Om taknemmelighed
8. Giv slip, og hav tillid