Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Mar 20, 2020

Hvordan reagerer den menneskelige psyke under pres? Er du reaktiv, rationel eller positiv? Vi står midt i en meget ukendt og usikker situation, hvilket sætter de fleste af os under forskellige grader af pres. Dette har Enneagrammet meget fine indsigter om, som vi deler med dig i denne episode.
Corona-virus kan sætte dette ’fald’ i bevidsthed i gang, fordi vi bliver pressede, men tiden, vi lever i lige nu, kan lige så godt være et chok, som ryster os vågne. En tid, hvor vi kan vågne op til højere bevidsthed og dybere kontakt med kærlighed.
Enneagrammet er inddelt i tredelinger – triader. En af dem forklarer, hvordan vi reagerer under pres. Vi kan have tendens til at gå til livet, når vi er pressede gennem en udadreagerende/reaktiv tilgang, en positiv eller en rationel. Måske du kan genkende disse i din egen familie?

https:/kisserpaludan.dk
http://www.coachspirit.dk