Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Sep 2, 2017

Velkommen tilbage efter sommerferien. Hør om mine tanker om, hvordan vi skaber et keærligt og meningsfudt liv for os selv. Denne podcast er indledningen til en lille række af samtaler med eksperter om den gode hverdag. God fornøjelse.