Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan

Feb 24, 2018

Samtale me coach og Enneagramekspert, Henriette Claydon om, hvordan vi kan udvikle os gennem vores mørke og lyse skygger. En vej til at møde os selv og andre med større kærlighed.


Feb 10, 2018

Den største gave du kan give dine børn er selvindsigt. Samtale med sundhedsplejerske Sanne Birkebæk om hvordan vi må tage ejerskab for de følelser vores børn udløser i os, så vi kan møde dem og styrke deres selvfølelse og vores gensidige relation