Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Sep 23, 2022

Hvordan kan din indre rejse i din type ses som en helterejse? Og hvordan hænger Enneagrammet sammen med Hero's Journey?
Hør Kisser Paludan og Nana Askov undersøge, hvilke sammenfald og overlapningerne der er mellem enneagramtyperne og stadierne i Heros journey.

https://kisserpaludan.dk/soultalk-circle-klub/
https://nanaaskov.dk/