Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Feb 24, 2023

Dette en samtale om seksualitet som livskraft. Det er en fortælling om en helt anden måde at leve livet på, end den traditionelle. Trine Dupont er tantra- og psykoterapeut og har, sammen med sin mand Morten, fundet nye veje at bevæge sig i deres ægteskab på, hvor de begge har en kæreste ved siden af deres ægteskab. Lyt med til denne særlige og fine livsberetning om mod, sårbarhed og viljen til at skabe sit helt eget liv.

https://kisserpaludan.dk/soultalk-circle-klub/
https://www.trinedupont.dk/