Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Jan 16, 2018

Jeg har lige lavet en fejl og derfor denne episode om at fejle. Hvordan møder du dig selv og andre? Hvordan kan vi lære at bringe mere kærlighed og medfølelse ind i livet, så frygten for at fejle ikke skal hæmme vores liv og lys