Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


May 8, 2020

Samtale med sundhedsantropolog Karin Haugaard om det bevidste forældreskab. Om hvordan vi gennem nærvær og det at være til rådighed for os selv også kan opøve evnen til at være til rådighed for vores børn. Om hvordan vi kan indrette vores liv, så de føles som selvkærlige valg for os selv og vores børn.

https://kisserpaludan.dk
https://www.karinhaugaard.com/