Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan

Mar 23, 2017

Denne podcast er til for dig, der gerne vil inspireres til et liv med indre ro, højt selvværd, styrke, balance, glæde og nærvær. 

Jeg, Kisser Paludan, fortæller her kort om, hvordan jeg håber at mine samtaler med mennesker, kan inspirere, skabe et fællesskab og åbne for lysten og modet til at udvikle dig, så...