Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan

Mar 24, 2018

A conversation on how our parenting can be our greatest path to awakening and about understanding how the Enneagram can help us see our blocks to love.


Mar 10, 2018

Samtale om betydningen af at gøre os fri af vores barndoms bagage, så vi kan leve frit og i kærlighed til os selv og andre. Om tabuet i at tale om den skyld og skam der opstår i børn (og som mange voksne bærer rundt på), når vi føler os forældreløse med forældre.