Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan

Oct 20, 2023

Soultalk har skabt ringe i vandet og blev også, for snart 3 år siden, til en medlemsklub med det fælles fokus at skabe transformation fra frygt til kærlighed og at skabe et fællesskab, hvor vi kan gå vejen sammen. Efter at have været lukket for nye medlemmer det sidste år, har vi nu åbnet op, og du er velkommen...


Oct 6, 2023

Denne podcast handler om sammenhængen mellem økonomi og følelser.

Det er en podcast, du skal lytte til, hvis der er noget som helst i dit liv, du ikke får gjort eller ikke under dig selv ud fra en overbevisning om, at du nok ikke har råd.

Det kan også være, at du oplever en begrænsning eller mærker modstand,...