Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Oct 20, 2023

Soultalk har skabt ringe i vandet og blev også, for snart 3 år siden, til en medlemsklub med det fælles fokus at skabe transformation fra frygt til kærlighed og at skabe et fællesskab, hvor vi kan gå vejen sammen. Efter at have været lukket for nye medlemmer det sidste år, har vi nu åbnet op, og du er velkommen til at blive en del af fællesskabet og deltage i det nye årsforløb i 2024, som kommer til at handle om at leve med sjælen som kompas med udgangspunkt i Enneagrammet. Hør her, hvad Soultalk Circle er, og vid, at du er velkommen. 

https://kisserpaludan.dk/soultalk-circle-klub-2024/