Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan

Dec 16, 2017

En personlig jule-podcast om julens forviklinger, og bristede drømme. Om at forblive autentisk og i integritet - også i julen og om, hvad kærlighed kan lære os.


Dec 2, 2017

Samtale om at møde os selv med nærvær og accept, om at opløse blokeringer for at leve i overensstemmelse med sjælen. Om spirituel psykologi.