Preview Mode Links will not work in preview mode

Soultalk - Kisser Paludan


Dec 7, 2018

Hvordan skal vi forholde os til døden, og hvor langt strækker kærligheden?

Denne episode handler om, hvordan vi kan leve fuldt ud og have modet til at elske, når vi nu ved, at vi skal dø.

Majbritte Ulrikkeholm er gæst, og samtalen kommer til at handle om hvordan døden kan minde os om at leve livet fuldt ud. Om ikke at leve i frygt, men at leve hver dag, som var det den sidste.

Om at transformere Egoets drømme til Sjælens kald. At være her fuldt ud, leve med et åbent hjerte og at opleve kærligheden.

http://www.majbritteulrikkeholm.com/web/

https://kisserpaludan.dk/